Browsed by
Månad: november 2021

Varför är det bra med massage?

Varför är det bra med massage?

Varför är massage bra? Massage är manipulation av mjuka kroppsvävnader för att främja en gynnsam fysiologisk förändring. Massage kan användas för att lindra smärta, minska ångest och öka cirkulationen. Cirkulationen till de perifera vävnaderna eller extremiteterna förbättrar rörelsen, vilket kan bidra till återhämtning efter träning eller fysisk aktivitet. Massage minskar inte bara spänningar och ångest, men massage har också visat sig öka serotoninnivåerna i hjärnan (serotonin bidrar till humör och minne). Massage är bra av många anledningar; massage kan minska…

Läs mer Läs mer